Workshop

Innovation via workshops


Innovation som begreb, er ofte defineret med udgangspunkt i arbejdet med at tilvejebringe noget nyt. Målet med workshops er at skabe udvikling og realisering i praksis.

Uanset om du arbejder med større eller mindre trivsel og sundheds-projekter, kan workshops have sin berettigelse.

Før en konkret beslutningstagen, bør der foregå en behovsidentifikation og behovsafklaring, samt en ideevaluering og udvælgelse.

Når man arbejder med sundhedstiltag bør de være målrettet og konkrete, for at få så stort et udbytte som muligt, og ramme bredest muligt.

Workshops er en motiverende arbejdsmetode, der skaber problemidentifikation og overblik, synliggør de rigtige ressourcer, sikrer struktureret videndeling, viser potentialet for synlig fremdrift, samt involverer de tilstedeværende.

Som sundhedsprofessionel konsulent kan jeg inspirere og hjælpe jer gennem processen. Jeg holder jer på sporet, og samler trådende.

 

Forandring er at gøre ting anderledes, fremskridt er at gøre ting bedre.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi udsender med jævne mellemrum spændende nyt til dig.